Veszélyes áru szállítás

Magyarországon a veszélyes áru szállítás körülményeit, paramétereit törvények és jogszabályok írják elő. Számos esetben az első komoly büntetést követően keresnek fel bennünket, pedig a jogszabályok betartása mellett környezetünk védelme többet érdemelne.

Az Innight - Magyarországon egyedülállóan - veszélyes áru szállítására alkalmas teljes körű rendszerrel rendelkezik.

Cégünk minden gépjárműve alkalmas a feladatra, futáraink rendelkeznek a szállításhoz szükséges jogosítványokkal. Rendszerünk teljes ADR-es lefedettsége a biztonság mellett egyben költséghatékony megoldást is kínál.

Amennyiben Ön tájékozatlan a hatályos veszélyes áru szállítására vonatkozó jogszabályok terén, cégünk tanácsadója felkeresi Önt egy rövid felmérés erejéig.

Veszélyes áruk

Veszélyes árunak nevezzük azokat az áruféleségeket (anyagokat és tárgyakat), amelyek a szállításuk során tűz- és robbanásveszélyt, egészségkárosító (főként maró, mérgező) hatást vagy környezetkárosító tulajdonságokat hordoznak, s amelyeket ilyenként azonosít valamely közlekedési ágazat veszélyes áru szállítási szabályzata.

A veszélyes árukat a szabályzatokban leírt módon valamely UN-számhoz (magyarul ENSZ-szám), s a hozzá kapcsolódó helyes szállítási megnevezéshez ...illetve ezáltal egy áruosztályba sorolják be, vagyis osztályozzák.

A UN szerinti osztályok jelöléséhez speciális szimbólumokat használnak. Ezen kívül maguk az áruk az úgynevezett UN-számmal szerepelnek egy adatbázisban, ahol a veszélyességi osztály szerint, a mennyiségtől függő veszélyek és egyéb hasonló kritériumok szerint osztályozzák őket.

Az ADR a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodást jelenti.

Az ADR-t a Megállapodás és a hozzá csatolt két melléklet (nevezetesen az "Általános előírások és a veszélyes anyagokra és tárgyakra vonatkozó előírások") című A melléklet, illetve "A szállítóeszközökre és a szállításokra vonatkozó előírások" című B melléklet) alkotja. Az ADR megállapodást 1957-ben Genfben kötötték, s Magyarország 1979-ben csatlakozott hozzá. Az A és a B Melléklet rendelkezéseit kétévenként igazítják a tudományos, ill. technológiai fejlődéshez; a legfrissebb kiadást ADR 2009 néven ismerjük (kihirdetve a 2009. évi LVIII. törvénnyel [1]).

Az ADR európai uniós hatálybalépését a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [2] rendelte el. Az irányelv mellékletében tartalmazza, hogy az egyes uniós tagállamok milyen belföldi eltéréseket írtak elő.

Az ADR belföldi alkalmazására a 38/2009. (VIII.7.) KHEM rendelet [3] 2. Melléklete tartalmaz könnyítéseket.

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Veszélyes_áruk

Az oldal tetejére

Teszt

Teszt